Γειτονικές κάμερες-μετεωσταθμοί

Μπορεῖτε νὰ πάρετε μιὰ συνολικὴ γεύσι τῶν καιρικῶν συνθηκῶν ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν εύρύτερη περιοχή μας, ἀλλὰ καὶ νὰ δεῖτε ὄμορφες εἰκόνες καὶ στιγμιότυπα ἀπὸ τὰ μέρη μας, χάρη σὲ παρόμοιες ἐγκαταστάσεις μὲ τὴ δική μας στὰ γύρω χωριὰ καὶ πόλεις, μὲ τὴ φροντίδα -ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον- ἀνθρώπων μὲ ἀγάπη καὶ μεράκι γιὰ τὸν τόπο τους· ἀνθρώπων ποὺ δὲν φείδονται κόπου καὶ χρημάτων, μὲ τὴν στήριξη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καὶ τῆς κεντρικὴς διοίκησης ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ τὶς περισσότερες φορές. Σὲ περίπτωσι ποὺ εἶστε …γείτονας καὶ δὲν βλέπετε τὴν κάμερα ἢ τὸ μετεωσταθμό σας στὸ χάρτη, ἢ ἀπλᾶ γνωρίζετε γιὰ τὴν ὕπραξι κάποιου ἄλλου συστήματος στὴν περιοχή μας, ἐνημερώστε μας, τὸ δίχως ἄλλο, ἐδῶ.

  • Pinterest