Ἀρχεῖο δεδομένων

Στὴν σελίδα μας τούτη ἐδῶ, μπορεῖτε νὰ διέλθετε τὰ ἕως τώρα συγκεντρωμένα δεδομένα ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ μετεωρολογικοῦ σταθμοῦ, ἀπὸ τὴν ἔναρξι λειτουργίας του καὶ καταγραφῆς δεδομένων τὸ Γενάρη τοῦ 2010. Μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὰ δεδομένα ἀνὰ μήνα καὶ ἀνὰ ἔτος, ἐπεξεργασμένα μὲ βάσι τὰ πρότυπα τοῦ ἐθνικοῦ φορέα τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, NOAA (National Oceanic & Αtmospheric Administration), ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς συνθῆκες τῶν ὠκεανῶν καὶ τῆς ἀτμόσφαιρας.

2 0 1 0 Ὅλο τὸ ἔτος συνοπτικᾶ
  Ἀνὰ μήνα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2 0 1 1 Ὅλο τὸ ἔτος συνοπτικᾶ
  Ἀνὰ μήνα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2 0 1 2 Ὅλο τὸ ἔτος συνοπτικᾶ
  Ἀνὰ μήνα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2 0 1 3 Ὅλο τὸ ἔτος συνοπτικᾶ
  Ἀνὰ μήνα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

2 0 1 4 Ὅλο τὸ ἔτος συνοπτικᾶ
  Ἀνὰ μήνα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

  • Pinterest