Tὸ Blog μὲ τὰ νέα καὶ τὶς εἰδήσεις μας

snow stormΤὰ πρώτα τέσσερα αὐτὰ χρόνια λειτουργίας τῆς κάμερας καὶ τοῦ σταθμοῦ στὸ Γαρδίκι Ἀσπροποτάμου, σαφῶς καὶ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουμε ζωντανὰ ἀρκετὲς ἐνδιαφέρουσες καιρικὲς στιγμές, ἀλλὰ καὶ κάμποσες κακοκαιρίες, τὶς περισσότερες φορὲς -ευτυχῶς- χωρὶς σοβαρὲς ὑλικὲς ζημιές. Βεβαίως, εἶναι δύο κακοκαιρίες ποὺ θὰ μείνουν χαραγμένες στὸ μυαλὸ καὶ θὰ ξεχωρίζουν στὰ κιτάπια μας γιὰ χρόνια· ὑπήρξαν πρωτόγνωρες, μὲ βάσι τὴν ψύχραιμη καὶ ἔμπειρη κρίσι τῶν ἐντοπίων, καὶ σίγουρα θὰ κάνουμε καιρὸ νὰ δοῦμε κάτι ἀνάλογο.

Καὶ οἱ δύο ἔλαβαν χώρα κατὰ τὸ ἔτος 2012, τὸ ὁποῖο -παρὰ τὸ ὅτι δὲν καταγράψαμε βροχομετρικὰ δεδομένα ἀπὸ μέσα Μαΐου ὡς μέσα Αὐγούστου, 3 ὁλόκληρους μῆνες ἀπὸ τοὺς 12- ξεπέρασε κατὰ πολὺ τὸν μέσο ὄρο ὑετοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι μάλλον στὰ 1847 mm, φτάνοντας τὰ 2450 mm. Ὁ λόγος, ἀφενὸς γιὰ τὶς ἔντονες καὶ παρατεταμένες χιονοπτώσεις τοῦ Φεβρουαρίου, ἀφετέρου γιὰ τὴν νεροποντὴ τῆς 27ης - 28ης Ὀκτωβρίου.

  • 2012 1_20140330_1227831984Φεβρουάριος τοῦ 2012 ὑπήρξε γιὰ ὅλο τὸ νομὸ Τρικάλων ἐξαιρετικὰ χιονοφόρος, καὶ -δεδεομένης τῆς παρατηρούμενης μείωσης τῶν χιονοπτώσεων τὶς τελευταῖες δεκαετίες- ἰδιαιτέρως στὰ πεδινὰ καὶ ἠμιορεινά, προκάλεσε αἴσθησι. Παρατηρήθηκαν τουλάχιστον 3-4 βασικὰ κύματα χιονοπτώσεων, μὲ διαδοχικὰ χαμηλὰ βαρομετρικὰ ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴ καὶ τὸ Ἰόνιο, τὰ ὁποῖα συνοδεύονταν καὶ ἀπὸ ψυχρὲς ἀέριες μάζες, ἐνὼ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ μηνὸς χιόνισε καὶ μέσα στὴν πόλη τῶν Τρικάλων. Ἐντυπωσιακά -ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ Περτούλι ὅπου εἶναι τὸ πλέον εὐεπίφορο στὶς χιονοπτώσεις- τὰ ὕψη χιονιοῦ ποὺ σημειώθηκαν. Ἐνδεικτικὰ ἐπισυνάπτουμε ἕνα βίντεο τοῦ ἀκούραστου Νίκου Σαλέπη γιὰ τὸ trikalaola.gr, ποὺ βρέθηκε κάτω ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες στὸν ὀρεινό μας ὄγκο καὶ κατέγραψε εἰκόνες μοναδικές! diagram-2-2012Στὸ Γαρδίκι τὸ χιόνι ἦταν παρὸν ὅλες τὶς μέρες τοῦ μηνός, ἐνὼ στὶς μέγιστες χιονοπτώσεις ἔφτασε στιγμιαία ὡς καὶ τὸ 1 - 1½ μέτρο σὲ πολλὰ σημεία. Ἀθροιστικά, ὅλο τὸ μήνα, λαμβάνοντας ὑπ' ὄψι τὰ 308,2 χιλιοστὰ ὑετοῦ ἀλλὰ καὶ ὅτι δὲν μετρήθηκε σημαντικὸ μέρος τοῦ χιονιοῦ ἐξ' αἰτίας τῶν διακοπῶν στὴν ἠλεκτροδότησι, ἀλλὰ καὶ τὶς μαρτυρίες μερικῶν θαρραλέων ποὺ ἔμειναν στὸ χωριὸ μὲ τὸ χιόνι αὐτό (ὅπως ὁ Ἀποστόλης Μπανταγιάννης), πρέπει νὰ ἔπεσαν κοντὰ στὰ 4 μέτρα χιόνι. Προφανῶς καὶ οἱ δυσκολίες ἦσαν πολλές, μὲ παρατεταμένες διακοπὲς στὴν ἠλεκτροδότησι, ἀλλὰ καὶ τιτάνιο ἀγῶνα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς νὰ κρατήσουν τοὺς βασικοὺς δρόμους ἀνοικτοὺς καὶ νὰ ἀποκαταστήσουν ὄσο τὸ δυνατὸν συντομότερα τὶς ποικίλες βλάβες· ἀλλὰ καὶ οἱ ζημιὲς ποὺ ἔγιναν καὶ ἡ ἐπιβάρυνσι πολλῶν κατοικιῶν ὑπήρξαν ἀξιοσημείωτες, καὶ πολλὲς ἀπ' αὐτὲς ἀναδείχθηκαν τοὺς ἐπόμενους μῆνες καὶ τὸ καλοκαίρι, ὁπότε ὁ κόσμος ἀνέβηκε στὸ χωριὸ καὶ ἄνοιξε τὰ σπίτια του.
  • diagram-28-10-2012Τέλη Ὀκτωβρίου τοῦ ἴδιου ἔτους, ἀνήμερα τῆς ἐορτῆς τοῦ «ΟΧΙ» καὶ τῆς λαμπρῆς ἀντίστασης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ φασισμοῦ στὰ βορειο-ηπειρωτικὰ βουνά, ἔμελλε νὰ σημειωθεῖ στὴν περιοχή μας ἴσως ἡ σφοδρoτέρα καὶ μεγαλυτέρα σὲ ὄγκο νεροῦ νεροποντὴ τῆς τελευταίας πεντηκονταετίας, τουλάχιστον, μὲ βάσι καὶ τὶς ὀμόφωνες μαρτυρίες τῶν γηραιοτέρων. Ἀπὸ τὸ μεσημέρι τῆς 27ης ἡ βροχὴ ἔπεφτε μὲ ἀμείωτη ἔντασι, ἐνῶ σημειώνονταν καὶ πολλὰ ἠλεκτρικᾶ, ποὺ ἐντάθηκαν πρὸς τὸ βράδυ. Ἡ βροχὴ συνεχίστηκε καὶ ὅλη τὴν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβριου μὲ τὶς ῥαγδαιότητες νὰ φτάνουν ὡς τὰ 400 mm/h, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ μεσάνυχτα τῆς 28ης πρὸς 29η, ὀπότε καὶ σταμάτησε, νὰ ἔχουν πέσει συνολικὰ …500,4 mm (!!), ὄγκος νεροῦ ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ ἐπίπεδο μηνὸς (γιὰ πολλὲς περιοχὲς ἀκόμη καὶ ἔτους!) καὶ ὄχι μιᾶς κακοκαιρίας 2 ἠμερῶν. Ὁ ὑετὸς τῆς Κυριακῆς 28 δέ, ποὺ ἔφτασε τὰ 392,8 mm, ἀποτελεῖ δεύτερο μεγαλύτερο ῥεκὸρ ὑετοῦ ἠμέρας σὲ ὅλους τοὺς σταθμοὺς τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ λειτουργίας τοῦ δικτύου. Αἴτιο τῆς παρατεταμένης αὐτῆς νεροποντῆς ἦταν ἕνα βαθῦ βαρομετρικὸ χαμηλό, ποὺ ἔφτασε τὰ 990 hPa, τὸ ὁποῖο παρέμεινε σχετικῶς σταθερὸ γιὰ δυὸ 24ωρα στὴν κεντρικὴ Ἰταλία καὶ βάθαινε συνεχῶς, μὲ ἀποτέλεσμα σηκώσει καὶ νὰ φέρει τεραστίους ὄγκους νεροῦ ἀπὸ τὸ Ἰόνιο στὴν περιοχή μας. gfs-28-10Τὸ ἐντυπωσιακὸ καὶ ἀξιοσημείωτο βέβαια, εἶναι πὼς ἡ περιοχὴ τοῦ Γαρδικίου καὶ τῶν γύρω χωριῶν σὲ ἀρκετᾶ μικρὴ ἀκτίνα δέχθηκε δυσανάλογα μεγάλο ὄγκο νεροῦ, τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ ὅλους τοὺς γύρω μετεωσταθμοὺς σὲ Ἤπειρο καὶ Θεσσαλία, περίπου 100 mm περισσότερα στὸ σύνολο ἀπὸ τὰ Θεοδώριανα, ὅπου ἔχει ἀποδειχθεῖ πολλὲς φορὲς ὅτι σημειώνονται τὰ μεγαλύτερα ποσὰ βροχῆς καὶ συνήθως ξεπερνᾶ τὸ Γαρδίκι σημαντικᾶ. Τὸ γεγονός αὐτό, σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὸ ὅτι παρατηρήθηκαν ἀπὸ κατοίκους τῆς γειτονικῆς Ἀθαμανίας (Μουτσιάρας) συνεχὴ καὶ ἐκκωφαντικὰ ἠλεκτρικὰ φαινόμενα (ἀστραπὲς καὶ κεραυνοί), ἐγείρει τὴν ἰσχυρὴ ὑποψία ὅτι δημιουργήθηκε (στὰ πλαίσια τοῦ βασικοῦ χαμηλοῦ ποὺ προαναφέραμε) κάποιο ἄλλο ὑπο-σύστημα στὴν περιοχή μας, ἰκανὸ νὰ προκαλέσει αὐτὴν τὴν παρατεταμένη ἀνατροφοδότησι τῶν νεφῶν μὲ νερὸ ἀπὸ τὸ Ἰόνιο καὶ μιὰ ἱστορικὴ νεροποντή. Ὅπως ἦταν φυσικῶς ἐπόμενο, ὁ ὑπερκορεσμὸς τῶν ἐδαφῶν τῆς περιοχῆς, ποὺ δέχθηκαν μέσα σὲ δυὸ μέρες ἀπίστευτους ὄγκους νεροῦ, ὁδήγησε σὲ πλυμμηρικὰ ἐπεισόδια, σὲ ἐκτροπὴ τοῦ μουτσιαρίτικου ῥέματος μὲ ἀλλαγὴ τοῦ γεωγραφικοῦ ἀναγλύφου στὴ γειτονικὴ Ἀθαμανία (Μουτσιάρα) ὅπου ὑποχώρησε πρανὲς σχεδὸν 5 μέτρων καὶ παρολίγο νὰ παρασύρει μιὰ ὁλόκληρη 3ώροφη κατοικία ἀλλὰ προκλήθηκαν καὶ σημαντικὲς ζημιὲς στὸ ἰχθυοτροφεῖο πέστροφας, τὴν στιγμὴ ποὺ σημαντικὲς κατολισθήσεις καὶ ποικίλες καθιζήσεις λάμβαναν χῶρα κατὰ μῆκος τοῦ βασικοῦ ὁδικοῦ ἄξονα ἀπὸ Τρίκαλα. Τὸ σχετικὸ βίντεο τοῦ Νίκου Σαλέπη γιὰ τὸ trikalaola.gr, εἶναι γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀποκαλυπτικό.
  • Pinterest
Γονική Κατηγορία: Τὰ νέα μας
Κατηγορία: Μετεωρολογικά