Καλωσήλθατε!

old cam gardikiἈπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὅπου καταφέραμε νὰ ὑλοποιήσουμε ἕνα σχέδιο ἐτῶν, δηλαδὴ νὰ δώσουμε ζωντανὴ εἰκόνα ἀπὸ τὸ Γαρδίκι Ἀσπροποτάμου Τρικάλων, παγκοσμίως μέσῳ τοῦ διαδικτύου, ἐκείνη τὴν Κυριακὴ 22 Φεβρουαρίου τοῦ 2009, ἀλλὰ καὶ ἀφότου -ἕνα χρόνο μετά, ἀρχὲς τοῦ 2010- ἐγκαταστήσαμε μετεωρολογικὸ σταθμὸ στὸ χωριό, γεννήθηκε ἡ ἰδέα δημιουργίας ἑνὸς νέου, ξεχωριστοῦ διαδικτυακοῦ χώρου γιὰ τὴν φιλοξενία τῆς εἰκόνας καὶ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν· ἕνὸς χώρου καλαίσθητου, σύγχρονου καὶ εὐέλικτου, ὥστε νὰ συγκεκτρώνει ὅλα τὰ διαθέσιμα δεδομένα καὶ συνδέσμους, ἀλλὰ νὰ μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἐνσωματώνει καὶ ὁποιεσδήποτε μελλοντικὲς ἀλλαγές, ἀναβαθμίσεις, βελτιώσεις, παράλληλα μὲ τὴν ἐξέλιξι τῆς διαθέσιμης τεχνολογίας. Μὴν ξεχνᾶμε ἄλλωστε, ὅτι τὸ Γαρδίκι ἦταν τὸ πρῶτο χωριὸ σὲ ὑψόμετρο > 1000 μ. (πλὴν χιονοδρομικῶν καὶ ἄλλων ὀρεινῶν σημείων) πανελληνίως, ποὺ ἀποκτοῦσε ζωντανὴ δικτυακὴ κάμερα.

Ἀρχικῶς, ἡ ἔλλειψι ἐλευθέρου χρόνου στὰ πλαίσια τῆς πιεστικῆς καὶ ἀγχωτικῆς καθημερινότητας, καθῶς καὶ ἡ εὐγενικὴ φιλοξενία τῆς εἰκόνας καὶ τῶν καιρικῶν δεδομένων στὶς ἰστοσελίδες διαφόρων φορέων καὶ φίλων -ὅπως τὸ Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν, ἡ Ἀδελφότητα Γαρδικιωτῶν Ἀθηνῶν, τὸ gardiki.net, τὸ metar.gr, τὸ meteoclub.gr, τὸ gardiki.gr καὶ πρόσφατα τὸ elatipertouli.gr- ἀπομάκρυναν χρονικᾶ -ὡς ὄχι ἄμεση ἀναγκαιότητα- τὸ σχεδιασμὸ καὶ κατασκευὴ ἑνὸς τέτοιου ἰστοτόπου. Παρ' ὅτι ἔγιναν ἀρκετὲς ἀπόπειρες.

Ὡστόσο, συμπληρώνοντας σχεδὸν πέντε χρόνια ἀπὸ τὴν πρώτη μας ἐγκατάσταση, στὶς αὐγὲς τοῦ 2014, τὸ εὐτυχὲς γεγονὸς τῆς καλύψης μὲ ἐπίγειο εὐρυζωνικὸ ἴντερνετ (adsl ἀπὸ τὸν ΟΤΕ) τοῦ χωριοῦ, ἡ νέα δυνατότητα γιὰ βίντεο πλέον ἀπὸ τὸ χωριὸ σὲ πραγματικὸ χρόνο, καθῶς καὶ ἡ τοποθέτησι καὶ δευτέρας κάμερας μὲ τὴν ὑπάρχουσα 3G σύνδεσι ἀπὸ τὴν Cosmote, αὔξησαν πλέον κατακόρυφα τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἀπαιτήσεις, καὶ δὲν ἄφηναν πιὰ περιθώρια.

Καὶ ἔτσι, αὐτὸ ποὺ ὅλο σχεδιάζαμε κι ὅλο πίσω πήγαινε, ἐπιτέλους πῆρε σάρκα καὶ ὄστά, καὶ τὸ ἔχετε μπροστά σας ἀποπερατωμένο σὲ σημαντικὸ βαθμό (ἂν καὶ στη διαχείριση μιᾶς ἰστοσελίδας ὑπάρχουν συνεχῶς τροποποιήσεις καὶ βελτίωσεις). Μὲ τὶς πρεσβεῖες βεβαίως τῆς προστάτιδας καὶ πολιούχου τοῦ Γαρδικίου, τῆς Παναγιᾶς μας τῆς Γαρδικιώτισσας, ἀλλὰ καὶ ἐπίπονη ἐργασία, τὸ gardiki-live.gr εἶναι ἐδῶ, στὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστή σας ἢ τοῦ τάμπλετ ἢ ἀκόμα καὶ τοῦ «ἔξυπνου» κινητοῦ σας, καὶ σᾶς δίνει τὴ δυνατότητα -μαζὶ καὶ μὲ κάποιες ἄλλες ἐφαρμογὲς γιὰ τὸ iphone ἢ τὸ android σας- ὅπου κι ἂν βρίσκεστε νὰ βλέπετε Γαρδίκι, ζωντανᾶ! Kαὶ -τὸ τονίζουμε- χωρὶς ἐμπορική, διαφημιστική, ἢ ἄλλη κερδοσκοπικὴ ἐκμετάλλευσι.

Kλείνοντας, νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ κάμουμε δύο πολὺ βασικὰ πράγματα:

    • Ἀφενός, νὰ ἀπευθύνουμε πολλὲς καὶ θερμὲς εὐχαριστίες σὲ ὄσους ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μὰς βοήθησαν μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, μὰς πίστεψαν, μὰς στήριξαν ὑλικὰ καὶ ἠθικά, μὰς συνέδραμαν ἰδίως σὲ στιγμὲς κρίσιμες καὶ δύσκολες (οἱ ὁποῖες ἦσαν ἀρκετές) σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ἐγχείρημά μας. Προσωπικῶς εὐχαριστοῦμε τὸν διεθυντὴ ἐρευνητὴ μετεωρολόγο Κωσταντῖνο Λαγουβάρδο καὶ ὅλο του τὸ ἐπιτελεῖο στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐρευνῶν Περιβάλλοντος καὶ Βιώσιμης Ἀνάπτυξης τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ ἐπίβλεψι τῶν ὁποίων λειτουργεῖ ὁ μετεωσταθμός, τὸν ἀπόφοιτο πληροφορικῆς, συνεργάτη τοῦ ΕΑΑ στὸ Νομὸ Ἠλεῖας καὶ συνδημιουργὸ τοῦ metar.gr, Θεόδωρο Κονδύλη, τοὺς ὑπευθύνους πωλήσεων τῆς Ἐταιρείας Συστημάτων Ἀσφαλείας ΗΛΚΑ Α.Ε., Γιάννη Βλάχο καί -τὸν δικό μας, Μαυρελιώτη Τρικαλινό- Εὐθύμιο Γάλλο, τὸν ἠλεκτρολόγο μηχανολόγο τοῦ ΕΜΠ, δημιουργὸ τοῦ gardiki.netΚωσταντῖνο Μπουρούση, τὴν τεχνολόγο μηχανικὸ Η/Υ, δημιουργὸ τοῦ tamos.gr, συνοδοιπόρο Τζουρτσιώτισσα Βάσω Μαυρομάτη (τοῦ Τάμου), τὸν ἠλεκτρολόγο, δημιουργὸ τοῦ elaticam.com, πραγματικὸ συνοδοιπόρο στὴν τρέλα μας γιὰ τὰ βουνὰ καὶ τὶς δικτυακὲς κάμερες, Χρῆστο Δημητρούλη, τὸν  ἠλεκτρολόγο μηχανολόγο τοῦ ΕΜΠ, δημιουργὸ τοῦ 3kala.gr, πρωτοπόρο τοῦ ῥαδιοφώνου καὶ τῶν δικτύων στὰ Τρίκαλα, Δημήτρη Παπαστεργίου, τοὺς δημιουργοὺς τοῦ meteoclub.gr, Στέλιο Φουρτουλάκη καὶ Θεόδωρο Γκέσουρα, τὸν οἰκονομολόγοπρώην καὶ ἐπὶ ἔτη πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητας Γαρδικιωτῶν ἈθηνῶνΣωτήρη Κάκια (μαζὶ μὲ ὅλα τὰ μέλη τῶν τελευταίων ΔΣ τοῦ Συλλόγου καὶ ἰδιαίτερα τὸν πρώην πρόεδρο Γιῶργο Βράκα), τὸν πρόεδρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέων Γαρδικίου καὶ δημιουργὸ τοῦ gardiki.gr, Χρῆστο Βράκα, καθὼς καὶ τοὺς Γαρδικιῶτες Γρηγόρη Μπρᾶτσο, Ἀλέκο Μπαμπούρη, Παῦλο Μάντζιο (γαμπρὸ Γαρδικιώτη καὶ πλέον ἐπίσημα πολιτογραφημένο!), Δημήτρη Μπουντούρη καὶ Παναγιώτη Τσιάκαλο, ποὺ προσέτρεξαν ἄμεσα γιὰ βοήθεια ὅταν ὑπήρξε ἀνάγκη (ἀλλὰ καὶ τοὺς μὴ Γαρδικιῶτες Δημήτρη Ζορμπᾶ καὶ Γιῶργο Κολτσίδα, ποὺ καὶ αὐτοὶ τὸ ἴδιο ἔπραξαν). Εἰδικὴ μνεῖα ὀφείλουμε νὰ κάμουμε στὸν πατριώτη, ἀδελφὸ Ἀπόστολο Μπανταγιάννη (Ματαοῦφα), δίχως τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν τρέλα, τὴν ἀγάπη, τὴν τεχνικὴ συνδρομὴ καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ ὁποίου δὲν θὰ λειτουργοῦσε ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ὅπως τὸ παρακολουθεῖτε καὶ τὸ χαίρεστε.
    • Ἀφετέρου, νὰ ἀπευθύνουμε πρὸς ὅλους σας, μιὰ θερμὴ παράκλησι. Μαζὶ καὶ μὲ τὴ δική μας προσπάθεια νὰ ἀναβαθμίζουμε καὶ νὰ κάμουμε ὁλοένα πιὸ λειτουργικὸ τὸ χῶρο μας, θὰ θέλαμε τὰ δικά σας σχόλια, προτάσεις, ἀπόψεις, προτροπές, κρίσεις καὶ ἰδέες, ποὺ μπορεῖτε νὰ μᾶς ἀποστέλλετε στὸ admin[παπάκι]gardiki-live.gr ἢ μέσῳ τῆς φόρμας ἐπικοινωνίας τοῦ site.

Μὲ ἐγκάρδιους, πατριωτικοὺς χαιρετισμούς,

Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης.

 

  • Pinterest