Ῥυθμίσεις

Τὸ gardiki-live.gr ἔχει δημιουργηθεῖ πάνω στὴν πλατφόρμα διαχειρίσεως περιεχομένου (CMS) Joomla!®, ἕνα λογισμικὸ ποὺ διατίθεται -στὸν βασικό του κορμό- δωρεὰν γιὰ χρήσι, ὑπὸ τὴ Γενικὴ Δημόσια Ἄδεια χρήσης GNU. Εἶναι ἕνα λογισμικὸ δημιουργίας ἰστοσελίδων ποὺ δίνει πάμπολλες δυνατότητες, γι' αὐτὸ καὶ τόσο δημοφιλὲς καὶ προτιμώμενο σὲ παγκόσμια κλίμακα· σὲ συνδυασμὸ δὲ μὲ τὰ πρότυπα τῆς Rockettheme -ἐκ τῶν ὁποῖων γιὰ τὸν ἰστότοπό μας ἔχουμε χρησιμοποιήσει το Nebulae- κάμει προσιτό ὅ,τι πιὸ μοντέρνο καὶ ἐξελιγμένο στὸ χῶρο τῆς κατασκευῆς ἰστοσελίδων, ἀκόμα καὶ στὸν μὴ προγραμματιστὴ δημιουργό.

Βέβαια, γιὰ τὴν καλύτερη δυνατὴ ἐμπειρία πλοήγησης, γιὰ νὰ βλέπει καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ κανεῖς ὄσο καλύτερα γίνεται τὸ site μας, ἐξαντλῶντας τό στὸ ἔπακρο, πρέπει ὁ σταθερὸς ὑπολογιστὴς - laptop - tablet ποὺ χρησιμοποιεῖ, νὰ πληροῖ κάποιες προϋποθέσεις (οἱ ὁποῖες βέβαια στὶς μέρες μας, συνῆθως πληροῦνται, τόσο ὄσον ἀφορὰ τὸ hardware, ὄσο καὶ τὸ software, χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ γίνει κάποια ἐπιπλέον ἐνέργεια).

Ἂν καὶ γενικῶς τὸ gardiki-live.gr εἶναι εὐπροσάρμοστο στὶς ῥυθμίσεις καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ὑπολογιστή σας, ἀκόμα καὶ παλιότερης τεχνολογίας νὰ εἶναι αὐτός, γιὰ νὰ λειτουργεῖ κατὰ βέλτιστο τρόπο πρέπει:

  • Ἡ ἀνάλυσι τῆς ὀθόνης σας νὰ εἶναι τουλάχιστον 1280 x 960 pixels μὲ χρῶμα 32bit. Aὐτὸ μπορεῖτε νὰ τὸ ῥυθμίσετε στοὺς ὑπολογιστὲς μὲ λειτουργικὸ σύστημα WINDOWS, κάνοντας δεξὶ κλὶκ στὴν ἐπιφάνεια ἐργασίας → Ἰδιότητες (Properties) → Ῥυθμίσεις (Settings).
  • Ὁ περιηγητὴς ἰστοῦ ποὺ χρησιμοποιεῖτε γιὰ τὸ ἴντερνετ (internet browser), α) ἂν εἶναι I. EXPLORER νὰ εἶναι ἡ ἔκδοσι 10 ἢ νεώτερη, ἢ β) νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς παρακάτω, ἐνημερωμένος στὴν τελευταία ἔκδοσι (πατήστε πάνω τους γιὰ νὰ τοὺς κατεβάσετε - ἐνημερώσετε):

    firefox chrome Opera Safari

  • Nὰ ἔχετε ἐγκατεστημένη τὴν πιὸ πρόσφατη ἔκδοσι τοῦ Adobe Flash Player, τὴν ὁποῖα θὰ βρεῖτε ἐδῶ.
  • Σὲ περίπτωσι ποὺ δὲν ἔχετε ἐγκατεστημένη τὴ γραμματοσειρὰ Palatino Linotype, τὴν ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ ἰστοχῶρος καὶ δὲν βλέπετε σωστὰ τὰ κείμενα ἢ τὸν πολυτονισμό, μπορεῖτε νὰ τὴν κατεβάσετε ἀπὸ ἐδῶ, καὶ νὰ τὴν ἐγκαταστήσετε α) σὲ λειτουργικὸ σύστημα WINDOWS μὲσω τοῦ Πίνακα Ἐλέγχου (Control Panel) → Ἐμφάνισι καὶ Θέματα (Appearence and Themes) → Γραμματοσειρές (Fonts), ἐνὼ σὲ λειτουργικὸ σύστημα MAC, μέσω τοῦ προγράμματος Font ἢ Linotype Explorer, ποὺ ἀνοίγουν αύτόματα μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς γραμματοσειρᾶς.
  • Σὲ περίπτωσι ποὺ ὅλα τὰ κείμενα τοῦ ἰστοτόπου ἐμφανίζονται ἀλλόκοτα, καὶ -κατὰ πάσα πιθανότητα εὐθύνεται γιὰ αὐτὸ ἡ κωδικοποίησι τῆς γλῶσσας στὸν περιηγητὴ ἰστοῦ (browser) σας, δοκιμάστε ἀπὸ τὸ μενοῦ «Προβολή» καὶ τὴν ἐπιλογὴ «Κωδικοποίσι χαρακτήρων» νὰ ἐπιλέξετε UNICODE (UTF-8), ποὺ εἶναι καὶ ἡ κωδικοποίησι χαρακτήρων τῆς σελίδας. Βεβαίως συνήθως ὁ περιηγητὴς ἐπιλέγει αὐτόματα τὴ σωστὴ κωδικοποίησι, ὀπότε τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ εἶναι μηδαμινό.

  • Pinterest