Περὶ τῆς δευτέρας κάμερας

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς, ἄμα τῇ ἐγκαταστάσει τῆς πρώτης μας κάμερας καὶ τοῦ σταθμοῦ, τὴ διετία 2009-2010, μὲ τὸ δίκτυο τῆς κινητῆς ἀκόμα νὰ …ἔρπει, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπίγεια εὐρυζωνικὴ (dsl) σύνδεσι νὰ φαντάζει ὄνειρο θερινῆς νυκτός, ποιός μποροῦσε νὰ φανταστεῖ ὅτι κάποια μέρα, σύντομα σχετικᾶ, θὰ συζητούσαμε τὴν ἐγκατάστασι καὶ δευτέρας κάμερας! Τὰ ποικίλα προβλήματα ποὺ ξεφύτρωναν στὴν προσπάθεια νὰ διατηρήσουμε τὸ σύστημα πάντοτε συνδεδεμένο ἦταν ἐκεῖ καὶ περίμεναν λύσεις, μᾶς κρατοῦσαν ἐπιφυλακτικοὺς γιὰ περαιτέρῳ ἀνοίγματα.

cam 2_installationΚαὶ ὅμως. Ἀρχὲς τοῦ 2014, ἔχοντας πιὰ καὶ μέσῳ τῆς 3G κινητῆς σύνδεσης, ἀναβαθμίσει τὸ σύστημα ἤδη σὲ πολὺ καλὸ ἐπίπεδο, ἦρθε ἡ ἐνεργοποίησι τοῦ dsl, καὶ μᾶς ἔλυσε τὰ χέρια. Στὸ μεταξύ, ἤδη τοὺς προηγούμενους μῆνες εἴχαμε συζητήσει μὲ τὸν Ἀποστόλη Μπανταγιάννη (ἢ Ματαοῦφα) τὸ ἐνδεχόμενο τοποθέτησης στὴ δική του πέτρινη οἰκία, ἡ ὁποῖα εἶναι ἀντιδιαμτερικᾶ σὲ σχέσι μὲ τὴν οἰκία Τσακνῆ καὶ θὰ ἔδινε μιὰ συμπληρωματικὴ -καὶ ἔξοχη- εἰκόνα τοῦ χωριοῦ, μιᾶς δεύτερης κάμερας· ἤδη εἴχαμε κάμει τὴν παραγγελία τοῦ νέου κλωβοῦ τῆς πρώτης κάμερας, καί, μπρὸς στὴ σκέψι ὅτι θὰ ἔμενε διαθέσιμη καὶ ἡ σύνδεσι 3G -ποὺ μέχρι ἐκείνη τὴν ὧρα ἐξυπηρετοῦσε τὸ μετεωρολογικὸ σταθμὸ καὶ τὴν πρώτη κάμερα-, ἐπεκτείναμε τὴν παραγγελία καὶ σὲ μιὰ δεύτερη IP (δικτυακή) κάμερα, τὴν VIVOTEK ΙP8332-C. Πρόκειται γιὰ μία συμπαγὴ ἐξωτερικοῦ χώρου κάμερα, χωρὶς ἀνάγκη τοποθέτησης σὲ κλωβό, ὑψηλῆς εὐκρίνειας, μὲ ἐπιπλέον νυκτερινὴ ὄρασι καὶ ἐνσωματωμένες ὑπέρυθρες, ὅ,τι ἔπρεπε γιὰ τὴν περίπτωσί μας.

Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, λοιπόν, 25 Ἰανουαρίου τοῦ '14, ἔστειλε τὶς πρῶτες εἰκόνες ἀπὸ τὸ νέο τῆς πόστο. Καὶ ἦταν ἐντυπωσιακὸ καὶ συγκινητικὸ ποὺ βλέπαμε καὶ τὸ ὑπόλοιπο χωριὸ πανοραμικά· πρωτόγνωρο, μιᾶς καὶ εἴχαμε συνηθίσει τὴν ἀντίθετη ἄποψι τῆς πρώτης κάμερας. Ἰκανοποιοῦνταν, ἴσως, καὶ τὰ αἰτήματα πολλῶν συμπατριωτῶν, ποὺ πρότειναν τοποθέτηση καὶ μιᾶς δεύτερης κάμερας ἀντίθετα τῆς πρώτης.

Μπορεῖ ἡ νέα, δεύτερη κἀμερα βεβαίως νὰ μὴν ἔχει ἀκόμη στὸ ζωντανὸ βίντεο τὴν εὐκρίνεια καὶ τὸ framerate (εἰκόνες/δευτερόλεπτο) τῆς πρώτης, μιᾶς καὶ ἔχουμε τὴν ὀγκοχρέωσι τῆς 3G κινητῆς σύνδεσης, ὡστόσο στὸ ἄμεσο μέλλον θὰ ἀλλάξουμε καὶ τὴ σύνδεσι αὐτὴ σὲ ἐπίγεια, εὐρυζωνική (dsl)· αὐτὴ εἶναι πλέον ἡ μόνη ἐκκρεμότητα, τὴν ὁποῖα καὶ θὰ προσπαθήσουμε νὰ τὴ διευθετήσουμε τὸ συντομότερο δυνατό.

Tύπος IP κάμερας: VIVOTEK IP-8332-C
Ἀνάλυσι video: 640 x 480 pixels - 1fps - 128kbps - Ἀνάλυσι στατικῆς εἰκόνος: 1280 x 800 pixels
Ἀκριβὴς θέσι πρώτης κάμερας:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 39° 32' 27.7683" Β (deg min sec), 39.541046737531545° (decimal)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 21° 15' 21.048" Α (deg min sec), 21.255846644041412° (decimal)
Ὑψόμετρο: 1105 m (3625 πόδια)
Κατεύθυνσι θέασης: Βορειοανατόλικα
Ὀπτικὸ πεδίο θέασης:
cam2 map thumbcam2 geo thumb

  • Pinterest